Сет Весна

Сеты

Сет Весна

Филадельфия Бекон
Филадельфия Чиз
Криспи Чикен
Курочка Тар-Тар темпура

1 399 ₽
1.17 кг